මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

බෙන්තොට විකිණීමට ඇති Acer සන්නාමයේ පරිගණක , ලැප්ටොප්

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි