දැන්විම් 154 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Pellawatte
Land For Sale In Pellawatte

26.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 20perch land sale battaramulla
20perch land sale battaramulla

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Pellawatte
Land For Sale In Pellawatte

26.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Battaramulla
Land for sale - Battaramulla

24.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,260,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land || in Koswatta
Land || in Koswatta

38.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale
Land for sale

64.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Pride Land in Battaramulla
Pride Land in Battaramulla

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

45.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

38.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 47 P LAND & PROPERTY SALE BATTRAMULLA
47 P LAND & PROPERTY SALE BATTRAMULLA

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA
23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA

23.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for immediate sale Battaramulla
Land for immediate sale Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

26.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Battaramulla
Land for sale Battaramulla

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Akuregoda Lake Rd | Land L0537
Akuregoda Lake Rd | Land L0537

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale
Land for sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Battaramulla | Land Sale L0547
Battaramulla | Land Sale L0547

10.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - land for sale
land for sale

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Koswatta | Land L0515
Koswatta | Land L0515

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramula
Land for sale in Battaramula

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 780,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Pelawatta | Land Sale L0536 A
Pelawatta | Land Sale L0536 A

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Pelawatta | Land Sale L0536
Pelawatta | Land Sale L0536

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Battaramulla | Land Sale MCP534
Battaramulla | Land Sale MCP534

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - බත්තරමුල්ල කොස්වත්තෙන් අගනා ඉඩම්
බත්තරමුල්ල කොස්වත්තෙන් අගනා ඉඩම්

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Battaramulla MCP698
Land | Battaramulla MCP698

13.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 48,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!