දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury House In Lake Road Battaramulla
Luxury House In Lake Road Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 44,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House Sale Perera Gardens Pelawatte.
House Sale Perera Gardens Pelawatte.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxuary House for Sale Battaramulla
Luxuary House for Sale Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Talahena
House for sale in Talahena

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY LUXURY HOUSE SALE BATTRAMULLA
02 STORY LUXURY HOUSE SALE BATTRAMULLA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA
LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla House for Sale | MCP697
Battaramulla House for Sale | MCP697

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Suboothipura House for Sale | H0575-A
Suboothipura House for Sale | H0575-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla House for Sale | H0593
Battaramulla House for Sale | H0593

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2STOREY 5BR HOUSE FOR SALE BATTHARAMULLA
2STOREY 5BR HOUSE FOR SALE BATTHARAMULLA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp Property | House in Pelawatta
Kp Property | House in Pelawatta

කාමර: 7, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 195,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two Story House In Battaramulla
Two Story House In Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Suprior Luxury House in Pelawatta
Suprior Luxury House in Pelawatta

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Luxury House in Pelawatta
Luxury House in Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey House For Sale In Battaramulla
3 Storey House For Sale In Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Battaramulla
Upstairs House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Battharamulla
House for Sale - Battharamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - 5BR House For Sale in Pelawatta
5BR House For Sale in Pelawatta

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House for sale @ Pelawatta
Kp property | House for sale @ Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House Sale Perera Gardens Pelawatte.
House Sale Perera Gardens Pelawatte.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Lovely house for sale in Pelawatte
Lovely house for sale in Pelawatte

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Four story house for sale in Koswatta
Four story house for sale in Koswatta

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!