දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA
02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,500,000

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla H0560
House for sale in Battaramulla H0560

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla Koswatta 6p house for sale
Battaramulla Koswatta 6p house for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Battaramulla
House For Sale Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale Battaramulla
House for sale Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,850,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Akuregoda Battaramulla
House for sale in Akuregoda Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Battaramulla
Luxury House for Sale in Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 250,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Thalahena
House for sale - Thalahena

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Koswaththa
House for Sale in Koswaththa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 85,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two storied house in Battaramulla
Two storied house in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Pelawatte
Luxury House for sale in Pelawatte

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for immediate sale Battaramulla
House for immediate sale Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 170,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,200,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Lake Road
House For Sale in Lake Road

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House @ Talahena
House @ Talahena

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 49,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Battaramulla
House For Sale In Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Upstair House for Sale in Battaramulla
Upstair House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS3]
House for Sale in Battaramulla [HS3]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House on 40p land battaramulla
House on 40p land battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 97,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Brand New 5BR House in Pelawatta
Brand New 5BR House in Pelawatta

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA
LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 8, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey House For Sale In Battaramulla
3 Storey House For Sale In Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!