දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Architect designed house for sale in Battaramulla
Architect designed house for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)
Luxury House for Sale in Battaramulla(SP32)

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 180,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA
02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury. House in. Battaramulla
Luxury. House in. Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale, in Pelawatta, Battaramulla
House for Sale, in Pelawatta, Battaramulla

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 190,000,000

නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House - Malabe
B/ New 2 Story House - Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story Luxury House for Sale in Koswatta, Battaramulla.
Brand New 2 Story Luxury House for Sale in Koswatta, Battaramulla.

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Battaramulla
House For Sale In Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla House | for Sale - H0631
Battaramulla House | for Sale - H0631

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Morden New House For Sale Battharamulla
Morden New House For Sale Battharamulla

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Pelawatta
Kp property | House @ Pelawatta

කාමර: 7, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 195,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kp Property | House @ Battaramulla
Kp Property | House @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Akuregoda Battaramulla
House for sale in Akuregoda Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Five Bedroom New House Thalapathpitiya
Five Bedroom New House Thalapathpitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Thalahena
House for sale in Thalahena

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale | Battaramulla
House For Sale | Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Akuregoda Road | Pelawatta House for Sale H0.560
Akuregoda Road | Pelawatta House for Sale H0.560

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla House | for Sale H0.628
Battaramulla House | for Sale H0.628

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 120,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Battaramulla
Luxury House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Pelawatta
Luxury House for Sale in Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla
House for Sale in Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,080,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Architect designed house for sale in Battaramulla
Architect designed house for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale in Battaramulla
Two Story House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Battaramulla
Upstairs House for Sale in Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,750,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale - battaramulla
House for sale - battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!