දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale - Pelawatte
Luxury House For Sale - Pelawatte

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 74,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Battaramulla
House For Sale In Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - 4BR House For Sale In Pelawatta
4BR House For Sale In Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE FOR SALE BATTARAMULLA
LUXURY HOUSE FOR SALE BATTARAMULLA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House & land for sale @ Himbutana
House & land for sale @ Himbutana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 4BR House & 10P For Sale In Pellawatta
4BR House & 10P For Sale In Pellawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp Property | House for sale @ Pelawatta
Kp Property | House for sale @ Pelawatta

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - KP Property | House @ Battaramulla
KP Property | House @ Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 78,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - KP Property | House @ Battaramulla
KP Property | House @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 54,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp Property | House for sale @ Talahena
Kp Property | House for sale @ Talahena

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale in Pelawatta
2 Story House For Sale in Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Battaramulla
Luxury house for sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Pelawatte | House Sale MCP 686
Pelawatte | House Sale MCP 686

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla
House for sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Battaramulla
Brand New 2 Story House @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House and annex for sale- Battaramulla
House and annex for sale- Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Four Bed House for Sale in Battaramulla
Four Bed House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Sale Near Pelawattha
Modern House for Sale Near Pelawattha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Battaramulla
Luxury House for Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 175,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - 16.5 P, House for sale in Pelawatta
16.5 P, House for sale in Pelawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey House For Sale In Pelawatte
2 Storey House For Sale In Pelawatte

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - TWO STORY HOUSE BATTARAMULLA
TWO STORY HOUSE BATTARAMULLA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Stunning House for sale in Pelawatta.
Stunning House for sale in Pelawatta.

කාමර: 9, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 200,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale In Battaramulla
House for Sale In Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House In Thalawathugoda
House In Thalawathugoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Pelawatte
House for Sale Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!