දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA
LUXURY HOUSE & 27.10 P SALE PELAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale at battaramulla
House for sale at battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Akuregoda Battaramulla
House for sale in Akuregoda Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B'new house for sale madiwela kotte
B'new house for sale madiwela kotte

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

නිවාස-කොළඹ - House For Sale @ Battaramulla
House For Sale @ Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,600,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House - Thalahena,Battaramulla
Two Story House - Thalahena,Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 4BR House for Sale In Pelawatta
4BR House for Sale In Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Super Luxury House in Battaramulla 🏰
Super Luxury House in Battaramulla 🏰

කාමර: 8, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Battaramulla
House For Sale in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale in Pelawatta
2 Story House For Sale in Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two Story House For Sale @ Thalahena
Two Story House For Sale @ Thalahena

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury house with pool, Battaramulla
Luxury house with pool, Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in battaramulla
House for Sale in battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Battaramulla | House| MCP697
Battaramulla | House| MCP697

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Pelawatta Battaramulla
House for sale in Pelawatta Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Battaramulla
Kp property | House @ Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House Foe Sale @ Battaramulla
House Foe Sale @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,200,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Battaramulla
Kp property | House @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 49,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS5]
House for Sale in Battaramulla [HS5]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Large Luxury House Battaramulla
Large Luxury House Battaramulla

කාමර: 7, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House sale in Battaramulla
House sale in Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS10]
House for Sale in Battaramulla [HS10]

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS9]
House for Sale in Battaramulla [HS9]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 51,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS8]
House for Sale in Battaramulla [HS8]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS7]
House for Sale in Battaramulla [HS7]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS6]
House for Sale in Battaramulla [HS6]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS4]
House for Sale in Battaramulla [HS4]

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,800,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!