දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment sale in Pelawatte
Luxury apartment sale in Pelawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - ElegantLuxury Apartment in Battaramulla
ElegantLuxury Apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - ElegantLuxury Apartment in Battaramulla
ElegantLuxury Apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment at Battaramulla
Brand New Apartment at Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,250,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Lovely apartment in Battaramulla
Lovely apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Luxury Apartment Battaramulla
Furnished Luxury Apartment Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment sale in Pelawatte
Luxury apartment sale in Pelawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Pelawatte
Luxury Apartment for Sale in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 17
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Battaramulla
Apartment for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Sale Battaramulla [AS07]
Apartment Sale Battaramulla [AS07]

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments sale Battaramulla
Apartments sale Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,900,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Pelawatta
Apartment for Sale in Pelawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 48
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment, Battaramulla
Brand New Apartment, Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 56
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale battaramulla
Apartment For Sale battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!