වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | for sale Battaramulla AA514-A
Prime Apartment | for sale Battaramulla AA514-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | for Sale Battaramulla - Property Id A0540
Apartment | for Sale Battaramulla - Property Id A0540

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | for sale Battaramulla A0514-A
Prime Apartment | for sale Battaramulla A0514-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment at the heart of Battaramulla "Prime-Libra"
Luxury Apartment at the heart of Battaramulla "Prime-Libra"

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Penthouse in Battaramulla/koswatte from 80 Million
Luxury Penthouse in Battaramulla/koswatte from 80 Million

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Battaramulla/koswatte
Luxury Apartments in Battaramulla/koswatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,100,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Battaramulla/koswatte
Luxury Apartments in Battaramulla/koswatte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,460,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | for sale Battaramulla AA514-A
Prime Apartment | for sale Battaramulla AA514-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for Sale in Battaramulla
New Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Battaramulla
Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale Best deal the year - Ethul Kotte
Luxury apartment for sale Best deal the year - Ethul Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,200,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment Sale Battramulla
Brand New Apartment Sale Battramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,250,000

දින 27
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Heart of Pelawatta, Battaramulla.
Luxury Apartment for Sale in Heart of Pelawatta, Battaramulla.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Spacious Modern Apartment for Sale in Battaramulla.
Fully Furnished Spacious Modern Apartment for Sale in Battaramulla.

කාමර: 10, නානකාමර: 10

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 85,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-කොළඹ - Lovely apartment in Battaramulla
Lovely apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 39
මහල් නිවාස-කොළඹ - High Field Residency for Rent in Battaramulla
High Field Residency for Rent in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 42
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment in Battaramulla
Brand New Apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 45
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Battaramulla
Brand New Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 46
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Battaramulla
Apartment for sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 47
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for Sale in Battaramulla
New Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,750,000

දින 47
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Pelawatte
Luxury Apartment For Sale in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 49
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Spacious Modern Apartment for Sale in Battaramulla
Fully Furnished Spacious Modern Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 85,000,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!