වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Largo 1991
Nissan Largo 1991

40,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota hiace.white 1986
Toyota hiace.white 1986

65,433 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Hiroof 1999
Toyota Dolphin Hiroof 1999

324,620 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 113 1993
Toyota Dolphin 113 1993

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - land rover 109 1983
land rover 109 1983

785,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Titan 1991
Mazda Titan 1991

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota shell 1989
Toyota shell 1989

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Viking Seat 54 2010
Ashok Leyland Viking Seat 54 2010

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2007
Toyota Coaster 2007

95,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,100,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lotto CR27 1993
Toyota Lotto CR27 1993

194,531 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

79,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,435,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE 1998
Toyota TOWNACE 1998

131,423 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2016
Tata Dimo Batta 2016

47,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda bongo 2006
Mazda bongo 2006

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dolphin diga 1994
Toyota dolphin diga 1994

350,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton Aumark Double 2014
Foton Aumark Double 2014

61,999 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

120,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,295,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette 2006
Nissan vanette 2006

204,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace shell model 1983
Toyota Hiace shell model 1983

115,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland CARGO TIPPER 2016
Ashok Leyland CARGO TIPPER 2016

84,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 27 Townace 1988
Toyota CR 27 Townace 1988

78,444 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 1999
Mitsubishi L300 1999

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,825,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1049 2017
Foton BJ1049 2017

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota liteace lorry 1995
Toyota liteace lorry 1995

195,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH-200 2011
Toyota TRH-200 2011

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,980,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!