වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - nissan caraven 1995
nissan caraven 1995

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu hijet 2003
Daihatsu hijet 2003

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 50,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1980
Isuzu ELF 1980

285,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi minicab 2007
Mitsubishi minicab 2007

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2007
Toyota Coaster 2007

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1991
Toyota townace 1991

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai h100 van 2000
Hyundai h100 van 2000

260,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 1991
Isuzu NKR 1991

350,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan GL 1995
Nissan Caravan GL 1995

100,495 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1999
Suzuki Every 1999

114,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,465,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Baby Rosa 1991
Mitsubishi Baby Rosa 1991

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 407 2015
Tata 407 2015

46,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 113 1998
Toyota Dolphin 113 1998

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa, White Colour 1991
Mitsubishi Rosa, White Colour 1991

453,428 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 1986
Toyota DYNA 1986

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 809 2013
Tata 809 2013

68,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Freezer Lorry Mini 2001
Mitsubishi Freezer Lorry Mini 2001

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - micro junior van 2009
micro junior van 2009

39,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lotto CR27 1994
Toyota Townace Lotto CR27 1994

22,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,460,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 222 2005
Toyota KDH 222 2005

400,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland wiking 2012
Ashok Leyland wiking 2012

123,456 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Van 1999
Daihatsu Hijet Van 1999

125,600 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,465,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan qd 2001
Nissan caravan qd 2001

261,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,980,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Force Minibus 2012
Force Minibus 2012

18,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1990
Isuzu Fargo 1990

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!