වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton FAW FULL BODY LORRY 2012
Foton FAW FULL BODY LORRY 2012

43,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Hiroof 1992
Toyota Dolphin Hiroof 1992

324,680 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette 1993
Nissan vanette 1993

123,260 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,070,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata LPT 1518 2015
Tata LPT 1518 2015

12,900 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster Bus 2007
Toyota Coaster Bus 2007

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,450,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR27 1990
Toyota Townace CR27 1990

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter tipper 2008
Mitsubishi Canter tipper 2008

175,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2012
Suzuki Every 2012

68,060 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,230,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry Full body 1978
Isuzu Lorry Full body 1978

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 420,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK UNIMO LOKKA 2018
DFSK UNIMO LOKKA 2018

425 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 350,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin High Roof 1990
Toyota Dolphin High Roof 1990

410,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - FULL BODY LORRY 2007
FULL BODY LORRY 2007

16,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 695,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2007
Mahindra Bolero 2007

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 965,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR 27 1990
Toyota Townace CR 27 1990

221,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2000
Suzuki Every 2000

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton Crew Cab 2015
Foton Crew Cab 2015

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR36 1991
Toyota Townace CR36 1991

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland 2011
Ashok Leyland 2011

167,428 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Diga 1993
Toyota Dolphin Diga 1993

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,790,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 1979
Mitsubishi L300 1979

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 615,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyana 1997
Toyota Dyana 1997

370,415 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro Mpv 2012
Micro Mpv 2012

42,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF250 Tipper Lorry 1993
Isuzu ELF250 Tipper Lorry 1993

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!