දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Modern Luxury House at Athurugiriya
Modern Luxury House at Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale
Brand new house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA
LUXURY HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Athurugiriya
Brand New House in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

නිවාස-කොළඹ - New house for sale in Athurugiriya
New house for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,600,000

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA
HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

නිවාස-කොළඹ - House For Sale Athurugiriya
House For Sale Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two storied house in Athurugiriya
Two storied house in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Athurugiriya
Brand New Two Story House @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Two Bedroom House Sale Athurugiriya
Two Bedroom House Sale Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Pore
House @ Athurugiriya / Pore

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Jayanthi Road
House @ Athurugiriya / Jayanthi Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - B/ N Single Story House @ Athurugiriya
B/ N Single Story House @ Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House foe sale @ Athurugiriya
House foe sale @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - New Single Story House @ Athurugiriya
New Single Story House @ Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Athurugiriya
Brand New 2 Story House @ Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Athurugiriya
House For Sale In Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,300,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Athurugiriya.
House for Sale in Athurugiriya.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Wadurqmmulla
House @ Athurugiriya / Wadurqmmulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Bakmeegaha
House @ Athurugiriya / Bakmeegaha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Athurugiriya
Brand new house for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Luxury house sale in athurugiriya
Luxury house sale in athurugiriya

කාමර: 7, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Aturugiriya
House For Sale Aturugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,300,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya Town
House @ Athurugiriya Town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House @ Athurugiriya / Millennium City
House @ Athurugiriya / Millennium City

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!