දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - A brand-new house in Athurugiriya
A brand-new house in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale
Brand new house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA
HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,900,000

නිවාස-කොළඹ - New Modern House At Athurugiriya
New Modern House At Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - New House for sale in Athurugiriya
New House for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

නිවාස-කොළඹ - B/N Single story house - Athurugiriya
B/N Single story house - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house @ Athurugiriya
Brand New Two story house @ Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House - Athurugiriya
Brand New 2 Story House - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Athurugiriya
Upstairs House for Sale in Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House @ Athurugiriya
B/ New 2 Story House @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single Story House - Athurugiriya
B/ New Single Story House - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale At Athurugiriya
House For Sale At Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Houses For Sale in Athurugiriya
2 Houses For Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Athurugiriya
Upstairs House for Sale in Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Athurugiriya
House For Sale Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Aturugiriya
Brand new house for sale Aturugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Athurugiriya
Brand new house for sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Athurugiriya
House For Sale - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,750,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE IN ATHURUGIRIYA
LUXURY HOUSE IN ATHURUGIRIYA

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Athurugiriya
House for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Athurugiriya
Kp property | House @ Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - B/N house for sale - Athurugiriya
B/N house for sale - Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in wanaguru Mawatha
House for sale in wanaguru Mawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Athurugiriya
Brand new house for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA , HOMAGAMA
HOUSE FOR SALE ATHURUGIRIYA , HOMAGAMA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Athurugiriya
House for Sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!