දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New house for sale - Athurugiriya
Brand New house for sale - Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale
House for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Complete House For Sale - Kaduwela
Complete House For Sale - Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Millennium city house for sale in Athurugiriya
Millennium city house for sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New house sale Athurugiriya
New house sale Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New house for sale - Athurugiriya
Brand New house for sale - Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,800,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Athurugiriya ( 87A)
House for sale in Athurugiriya ( 87A)

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for sale in Athurugiriya
Brand New House for sale in Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Newly built house -Athurugiriya
Newly built house -Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House Athurugiriya
Kp property | House Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House for Sale - Athurugiriya
B/ New Two Story House for Sale - Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brad New Single Story House Malabe
Brad New Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House - Athurugiriya
B/ New Two Story House - Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New 2 Story House - Athurugiriya
B/ New 2 Story House - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House for Sale- Athurugiriya
2 Story House for Sale- Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Athurugiriya
B/ New || Single Story House Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Story House @ Athurugiriya
Brand New 2 Story House @ Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Athurugiriya
House For Sale in Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Millennium City Zone 3 luxury house - Athurugiriya
Millennium City Zone 3 luxury house - Athurugiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale In Athurugiriya
2 Story House For Sale In Athurugiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Athurugiriya
House for sale in Athurugiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - New house for sale Athurugiriya close millenium city
New house for sale Athurugiriya close millenium city

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,900,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House Sale In Athurugiriya
House Sale In Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,850,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Complete House for Sale in Athurugiriya.
Complete House for Sale in Athurugiriya.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House for Sale Athurugiriya
2 Story House for Sale Athurugiriya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - New built House for sale - Wadurammulla,Athurugiriya
New built House for sale - Wadurammulla,Athurugiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,950,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!