දැන්විම් 798 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata dimo batta 2014
Tata dimo batta 2014

65,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 920,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero 2014
Mahindra Bolero 2014

85,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto 2012
Suzuki Alto 2012

59,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,590,000

විනාඩි 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi PO 05 1991
Mitsubishi PO 05 1991

150,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 GL 2006
Toyota KDH 200 GL 2006

135,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Splender i smart 2016
Hero Splender i smart 2016

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

9,850 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero 2011
Mahindra Bolero 2011

63,200 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

පැය 7
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Axio G grade 2015
Toyota Axio G grade 2015

66,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 5,185,000

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto LXI 2011
Suzuki Alto LXI 2011

177,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,530,000

පැය 8
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Corolla 1984
Toyota Corolla 1984

150,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 540,000

මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Sunny FB-15 2001
Nissan Sunny FB-15 2001

132,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,445,000

පැය 9
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan March AK 12 2002
Nissan March AK 12 2002

102,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,875,000

පැය 10
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Belta 2007
Toyota Belta 2007

83,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

පැය 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-අනුරාධපුර - palathsaba pajero
palathsaba pajero

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,650,000

පැය 11
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Suzuki Alto LXi 800 2015
Suzuki Alto LXi 800 2015

37,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,765,000

පැය 15
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Proton Gen-2 2007
Proton Gen-2 2007

108,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 1,550,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Hilux vigo 2010
Toyota Hilux vigo 2010

149,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 7,000,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

10,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 2013
Bajaj Platina 2013

56,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2007
Bajaj Pulsar 150 2007

64,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 100 2015
Bajaj Platina 100 2015

33,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 BCP 2015
Bajaj CT100 BCP 2015

35,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Sunny 1980
Nissan Sunny 1980

150,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 475,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Metro 2017
TVS Metro 2017

15,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Premio 240 2007
Toyota Premio 240 2007

194,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!