වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 184 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan VX 1996
Nissan Caravan VX 1996

39,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota dolphin RZH 112 2003
Toyota dolphin RZH 112 2003

199,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 1109 2012
Tata 1109 2012

143,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Noah 2015
Toyota Noah 2015

59,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Dimo Batta EX2 2014
Dimo Batta EX2 2014

50,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 960,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland Viking hina power 2008
Ashok Leyland Viking hina power 2008

300,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Suzuki every wagon 2016
Suzuki every wagon 2016

3,800 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra bolero 2015
Mahindra bolero 2015

7,500 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Isuzu Fago 1985
Isuzu Fago 1985

244,168 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata SE1613 2008
Tata SE1613 2008

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota CR41 1998
Toyota CR41 1998

298,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi L400 Space Gear 1997
Mitsubishi L400 Space Gear 1997

192,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra bolero 2012
Mahindra bolero 2012

40,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,240,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH SUPER GL 200, 2009
Toyota KDH SUPER GL 200, 2009

135,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata ULTRA A 617 2015
Tata ULTRA A 617 2015

142,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Sell 1985
Toyota Sell 1985

1,500 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata motor coach 2012
Tata motor coach 2012

150,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Suzuki Carry 2014
Suzuki Carry 2014

17,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Litease 1989
Toyota Litease 1989

200,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Vanette 1999
Nissan Vanette 1999

173,731 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Suzuki every wagon 2017
Suzuki every wagon 2017

3,800 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KR42 noah 1999
Toyota KR42 noah 1999

275,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,780,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata lokka 0719108561 2013
Tata lokka 0719108561 2013

90,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 207 RX 2016
Tata 207 RX 2016

41,669 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Isuzu Lorry 1993
Isuzu Lorry 1993

139,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata dimo lokka 2016
Tata dimo lokka 2016

44,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,615,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!