වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland Comet Tipper 1613 2011
Ashok Leyland Comet Tipper 1613 2011

125,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland 19 1/2 halfbody 1991
Ashok Leyland 19 1/2 halfbody 1991

125,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 GL " 2006
Toyota KDH 200 GL " 2006

145,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 407 EX2 10 1/2 2016
Tata 407 EX2 10 1/2 2016

35,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan vanette 1995
Nissan vanette 1995

150,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota coaster ex 1991
Toyota coaster ex 1991

300,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Isuzu Fargo 1991
Isuzu Fargo 1991

260,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda HIGHROOF 1996
Mazda HIGHROOF 1996

7,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Hiace 1992
Toyota Hiace 1992

600,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Largo 1993
Nissan Largo 1993

250,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 207 RX CAB 2015
Tata 207 RX CAB 2015

40,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,210,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra bolero 2013
Mahindra bolero 2013

52,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,380,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi QD-U41v 1999
Mitsubishi QD-U41v 1999

0 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

37,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda bongo 1999
Mazda bongo 1999

240,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Minicab van 2012
Mitsubishi Minicab van 2012

66,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota dolphin 119 1994
Toyota dolphin 119 1994

232,514 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra bolero maxi truck 2016
Mahindra bolero maxi truck 2016

54,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,440,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 1615 TIPPER 2011
Tata 1615 TIPPER 2011

155,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,820,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 Super gl 2007
Toyota KDH 200 Super gl 2007

169,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota dolphin 1995
Toyota dolphin 1995

280,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,080,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Dimo Batta Ace 2011
Dimo Batta Ace 2011

80,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 770,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan 1992
Nissan Caravan 1992

600,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,980,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata 10 wheel 2516 2015
Tata 10 wheel 2516 2015

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Ten wheel 2516 2015
Tata Ten wheel 2516 2015

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero Maxi Truck 2011
Mahindra Bolero Maxi Truck 2011

110,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

120,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!