වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 175 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Batta | Buddy Lorry 2008
Batta | Buddy Lorry 2008

28,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Ultra 2015
Tata Ultra 2015

99,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,890,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 2013
Toyota KDH 2013

79,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata dimo batta 2016
Tata dimo batta 2016

52,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Lh 109 dolphin 1994
Toyota Lh 109 dolphin 1994

160,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,120,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi L 300 1981
Mitsubishi L 300 1981

199,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Mini cab 1999
Mitsubishi Mini cab 1999

165,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan TD27 long 1999
Nissan Caravan TD27 long 1999

320,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata XNON CAB 2014
Tata XNON CAB 2014

70,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 GL PF 2007
Toyota KDH 200 GL PF 2007

123,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH GL 200. 2007
Toyota KDH GL 200. 2007

123,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ranamoto pathaya 2017
Ranamoto pathaya 2017

9,307 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 63,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 super GL 2007
Toyota KDH 200 super GL 2007

153,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

147,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota LH-113 superGL 1996
Toyota LH-113 superGL 1996

250,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda Swaraj Tipper 2006
Mazda Swaraj Tipper 2006

78,544 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Caravan E25 2006
Nissan Caravan E25 2006

213,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Vanette 1995
Nissan Vanette 1995

175,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Xenon 3.0L 2015
Tata Xenon 3.0L 2015

20,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH 200 GL 2007
Toyota KDH 200 GL 2007

120,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Tourist Cosmo 2013
Mahindra Tourist Cosmo 2013

100,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Ultra 2015
Tata Ultra 2015

99,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Tata Lokka 2012
Tata Lokka 2012

8,930 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

28,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Twonace CR27 lotto 1994
Toyota Twonace CR27 lotto 1994

359,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Ashok Leyland Tusker Gold 2010
Ashok Leyland Tusker Gold 2010

139,124 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,185,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

260,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,125,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!