වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pep+ 2012
TVS Scooty Pep+ 2012

50,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

23,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BGJ 2018
Bajaj Pulsar 150 BGJ 2018

7,990 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

36,112 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

8,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

33,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

24,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero CBZ 2008
Hero CBZ 2008

48,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Hunk 150 2010
Hero Hunk 150 2010

28,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 මුලික ගෙවිම 80000 2017
Bajaj Pulsar 150 මුලික ගෙවිම 80000 2017

15,920 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

71,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio BEH 1.65i. 2017
Honda Dio BEH 1.65i. 2017

18,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

19,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

38,910 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

40,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar NS200 2017
Bajaj Pulsar NS200 2017

4,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 338,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - singer safari 2017
singer safari 2017

26,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

32,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

19,300 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha TW 2011
Yamaha TW 2011

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

64,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Wego BDU 2016
TVS Wego BDU 2016

34,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Hornet 2008
Honda Hornet 2008

53,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 480,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S version 1 2014
Yamaha FZ S version 1 2014

27,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!