වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

41,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

21,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

34,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

39,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BCV 2015
Bajaj Pulsar 150 BCV 2015

32,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 New ONLITE 2017
Bajaj Pulsar 150 New ONLITE 2017

18,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

45,520 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

49,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha RS 125z 1976
Yamaha RS 125z 1976

75,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Demak DTM 2015
Demak DTM 2015

4,490 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Wego මුලික ගෙවිම 25000 2016
TVS Wego මුලික ගෙවිම 25000 2016

8,200 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 bee 2016
Bajaj Pulsar 150 bee 2016

24,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S version 1 2014
Yamaha FZ S version 1 2014

25,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover 100 2013
Bajaj Discover 100 2013

49,000 km

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

35,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

49,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

75,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2008
Bajaj Pulsar 150 2008

70,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

45,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - TVS Apache 2011
TVS Apache 2011

49,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Honda Dio මුලික ගෙවිම 20000/= 2017
Honda Dio මුලික ගෙවිම 20000/= 2017

11,200 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 135 LS 2012
Bajaj Pulsar 135 LS 2012

50,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

30,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

32,500 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!