දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Nochchiygma
Land in Nochchiygma

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

320.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

38.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Thalawa
Land For Sale In Thalawa

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale with House in Tambuttegama
Land for Sale with House in Tambuttegama

72.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 62,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - සුන්දර වෙල්යායට මැදිව පිහිටි ඉඩමක් අනුරාධපුරය
සුන්දර වෙල්යායට මැදිව පිහිටි ඉඩමක් අනුරාධපුරය

50.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - 20 Perches Land in Anuradhapura
20 Perches Land in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradapura
Land for Sale Anuradapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Anuradhapura Vilachchiya Land for sale
Anuradhapura Vilachchiya Land for sale

160.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-අනුරාධපුර - වගාකිරීමට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත මැදවච්චිය
වගාකිරීමට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත මැදවච්චිය

12.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 900,000 අක්කරයකට

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

35.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Near Mahamewna Asapuwa
Land For Sale In Near Mahamewna Asapuwa

50.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 5,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

22.5 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 87,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

160.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - පර්චස් 80 ක ඉඩම විකිණීමට - මිහින්තලේ
පර්චස් 80 ක ඉඩම විකිණීමට - මිහින්තලේ

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

10.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉඩම සහිත විශාල නිවස විකිනීමට ගලෙන්බිදුනුවැව(Land with house For Sale)
ඉඩම සහිත විශාල නිවස විකිනීමට ගලෙන්බිදුනුවැව(Land with house For Sale)

1.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - House & 80 Perches Land for Sale in - Habarana
House & 80 Perches Land for Sale in - Habarana

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Valuable Land for Sale - Anuradhapura
Valuable Land for Sale - Anuradhapura

34.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Manaram Parisarayaka Pihety Sinakara ( 10 Ph) Bim Kotas Anuradhapura
Manaram Parisarayaka Pihety Sinakara ( 10 Ph) Bim Kotas Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Mihintale
Land for Sale in Mihintale

101.6 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Great Land for Sale in Bank Town, Anuradhapura
Great Land for Sale in Bank Town, Anuradhapura

6.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!