වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස

නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House In Anuradhapura
Luxury House In Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale - Anuradhapura
Luxury House for Sale - Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 26,500,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - Two storied house for sale in Anuradhapura Town
Two storied house for sale in Anuradhapura Town

කාමර: 5, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Anuradhapura
House for Sale in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,900,000

දින 7
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 9
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Anuradhapura
House for sale - Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 23,500,000

දින 9
නිවාස-අනුරාධපුර - House with a shop for sale in Welioya
House with a shop for sale in Welioya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 11
නිවාස-අනුරාධපුර - Idamasaha nawa niwasa - Anuradhapura
Idamasaha nawa niwasa - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 11
නිවාස-අනුරාධපුර - Land for sale - Anuradhapura
Land for sale - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 11
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,900,000

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - House with Land For Sale - Anuradhapura
House with Land For Sale - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,300,000

දින 17
නිවාස-අනුරාධපුර - අනුරාධපුර පර්43 ව්‍යාපාරික ඉඩම හා නිවස
අනුරාධපුර පර්43 ව්‍යාපාරික ඉඩම හා නිවස

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 49,500,000

දින 19
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 20
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale Anuradhapura
House for Sale Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 23
නිවාස-අනුරාධපුර - 18 Perches Land with Half Constructed House - Vanniyankulam
18 Perches Land with Half Constructed House - Vanniyankulam

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 23
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 29
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House For Sale - Anuradhapura
Luxury House For Sale - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 31
නිවාස-අනුරාධපුර - House with Land for Sale Nochchiyagama
House with Land for Sale Nochchiyagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 37
නිවාස-අනුරාධපුර - Newly built house in anuradhapura
Newly built house in anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 38
නිවාස-අනුරාධපුර - නිවසක් විකිණීමට කැකිරාව
නිවසක් විකිණීමට කැකිරාව

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 40
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 41
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Mihintale
House for sale in Mihintale

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 46
නිවාස-අනුරාධපුර - ඉඩම සහිත නිවස විකිණීම සඳහා මැදවච්චිය
ඉඩම සහිත නිවස විකිණීම සඳහා මැදවච්චිය

කාමර: 5, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 46
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for sale in Talawa
Luxury House for sale in Talawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 46
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!