වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස

නිවාස-අනුරාධපුර - House In Anuradhapura
House In Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 29,975,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale In Anuradapura
House For Sale In Anuradapura

කාමර: 5, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Anuradhapura
House for Sale in Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-අනුරාධපුර - Residential House Sale Galenbindunuwewa
Residential House Sale Galenbindunuwewa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,250,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale Anuradhapura
Luxury House for Sale Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 29,500,000

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - නොච්චියාගම නගරයෙන්ම නිවසක් විකිණීමට
නොච්චියාගම නගරයෙන්ම නිවසක් විකිණීමට

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,450,000

දින 6
නිවාස-අනුරාධපුර - House With Land For Sale In Anuradhapura
House With Land For Sale In Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 7
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 16,000,000

දින 8
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale (Sinnakkara) Anuradhapura
House for sale (Sinnakkara) Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 8
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 12
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale
House for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 14
නිවාස-අනුරාධපුර - House with land for sale in Habarana
House with land for sale in Habarana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 15
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in anuradhapura
House for sale in anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 15
නිවාස-අනුරාධපුර - New build house sale anuradhapura
New build house sale anuradhapura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - නවීන නිවසක් සමග ගබඩාවක් -අනුරාධපුර
නවීන නිවසක් සමග ගබඩාවක් -අනුරාධපුර

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,800,000

දින 20
නිවාස-අනුරාධපුර - HOUSE FOR SALE AT ANURADHAPURA
HOUSE FOR SALE AT ANURADHAPURA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 21
නිවාස-අනුරාධපුර - House with Land For Sale in Habarana
House with Land For Sale in Habarana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 22
නිවාස-අනුරාධපුර - House with land for sale anuradhapura
House with land for sale anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 25
නිවාස-අනුරාධපුර - A newly built 02 story house
A newly built 02 story house

කාමර: 5, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 26
නිවාස-අනුරාධපුර - Two storied house for sale Anuradhapura
Two storied house for sale Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 27
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Nochchiyagama
House for Sale in Nochchiyagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 27
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 29
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,450,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!