දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB Parejet 8
JCB Parejet 8

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra tractor
Mahendra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 755,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra tractor
Mahendra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra tractor
Mahendra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - RV 125-2 Tractor
RV 125-2 Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 255,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra tractor
Mahendra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 756,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tractor
Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Massey Ferguson 240
Massey Ferguson 240

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - TAFE 45D for sale
TAFE 45D for sale

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tefe DL 45 Tractor
Tefe DL 45 Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - TEFE 45DI Tractor
TEFE 45DI Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota 68
Kubota 68

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - CIC Holland ට්‍රැක්ටරය විකිනීමට
CIC Holland ට්‍රැක්ටරය විකිනීමට

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 660,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor 575 DI
Mahindra Tractor 575 DI

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu D2 Bulldozer
Komatsu D2 Bulldozer

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Heavy Machinery & Tractors
Heavy Machinery & Tractors

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mitshubishi MS70 Excavotor
Mitshubishi MS70 Excavotor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra DI575
Mahendra DI575

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 825,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Agro Tech Tractor Sale in Medawachchiya
Agro Tech Tractor Sale in Medawachchiya

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 160,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Caterpillar D4E
Caterpillar D4E

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tractor
Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JOHN DEERE 5203
JOHN DEERE 5203

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!