වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor
Mahindra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Jcb backho 3cx 2000
Jcb backho 3cx 2000

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra tractor RD
Mahendra tractor RD

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 895,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Hand Tractor (Ath Tractor)
Hand Tractor (Ath Tractor)

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu 30 බැකෝ යන්ත්‍රයක් විකිණීමට
Komatsu 30 බැකෝ යන්ත්‍රයක් විකිණීමට

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 640,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,400,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra tractor
Mahindra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor
Mahindra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 595,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu D2
Komatsu D2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra 575 DI Tractor
Mahindra 575 DI Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Agrotech 2011
Agrotech 2011

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahandra Tractor with Rotary
Mahandra Tractor with Rotary

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - TMassey Ferguson 135 Tractor &trailer
TMassey Ferguson 135 Tractor &trailer

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mitsubishi MM 35 - B
Mitsubishi MM 35 - B

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tractor
Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tractor
Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 380,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Zimitomo Dash 5 Backhoe
Zimitomo Dash 5 Backhoe

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,080,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX P21
JCB 3CX P21

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,950,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Eicher tractor
Eicher tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 535,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3cx Turbo P21
JCB 3cx Turbo P21

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 58
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Dash 7Hitachi 200
Dash 7Hitachi 200

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 186

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!