දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Mubota combine havester
Mubota combine havester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Class Harvesting Machine
Class Harvesting Machine

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

පැය 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC 68
Kubota DC 68

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,850,000

පැය 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - කුබෝටා ගොයම් කපන යන්ත්‍රය
කුබෝටා ගොයම් කපන යන්ත්‍රය

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota -Goyam Kapana Yanthraya
Kubota -Goyam Kapana Yanthraya

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Mubota combine havester
Mubota combine havester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 490,000

දින 2
ආහාර-අනුරාධපුර - Arecanut
Arecanut

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 440

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - ක්ලාස් හාවෙස්ටර් (CLASS HARVESTER)
ක්ලාස් හාවෙස්ටර් (CLASS HARVESTER)

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,200,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - කුබෝටා හාවෙස්ටර් යන්ත්‍රය
කුබෝටා හාවෙස්ටර් යන්ත්‍රය

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - ඉඟුරු බීජ
ඉඟුරු බීජ

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - ISEKI Havester
ISEKI Havester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,150,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Goyam Kapana Yanthraya 2k
Goyam Kapana Yanthraya 2k

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - විසිතුරු මල්
විසිතුරු මල්

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota Dc 68
Kubota Dc 68

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,300,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - කොලිකුට්ටු පැල
කොලිකුට්ටු පැල

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 13
ආහාර-අනුරාධපුර - රට චොකලට් අඩු මිලට
රට චොකලට් අඩු මිලට

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 50

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Bonsai Tree
Bonsai Tree

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 14
ආහාර-අනුරාධපුර - Ladies Finger
Ladies Finger

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 100

දින 16
ආහාර-අනුරාධපුර - H M Whitr Chilli
H M Whitr Chilli

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 800

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - H M Flowers
H M Flowers

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - H M Chicken Farm
H M Chicken Farm

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 16
ආහාර-අනුරාධපුර - චොකලට්
චොකලට්

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 60

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Mahindra 595 Terbo
Mahindra 595 Terbo

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cic Sunamiya
Cic Sunamiya

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agrotec Snami
Agrotec Snami

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 155,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!