දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-අනුරාධපුර - Barilla pasta collection
Barilla pasta collection

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 510

දින 3
ආහාර-අනුරාධපුර - Olive nuts
Olive nuts

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 990

දින 3
ආහාර-අනුරාධපුර - Extra Virgin olive oil
Extra Virgin olive oil

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 1,990

දින 5
ආහාර-අනුරාධපුර - SUNFLOWER OIL
SUNFLOWER OIL

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 2,690

දින 6
ආහාර-අනුරාධපුර - Olive nut
Olive nut

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 990

දින 6
ආහාර-අනුරාධපුර - Lake fish
Lake fish

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 320

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvesting Machine
Harvesting Machine

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 9
ආහාර-අනුරාධපුර - Manyokka
Manyokka

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 19

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC-68G
Kubota DC-68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota tractor
Kubota tractor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,900,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Brounce crop master
Brounce crop master

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Soursop trees for sale
Soursop trees for sale

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agoteka sunami wikinima
Agoteka sunami wikinima

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )
Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )
Rose seeds (රෝස වැල් ඇට )

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )
Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - Badairugu
Badairugu

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 15

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Saippas pala
Saippas pala

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 38

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Baterkp pela
Baterkp pela

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Gaunde okid pala wikinima
Gaunde okid pala wikinima

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - කාබනික TJC අඹ වගාව...
කාබනික TJC අඹ වගාව...

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC68G
Kubota DC68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Tabili pala wikinima
Tabili pala wikinima

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 20
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota tractor
Kubota tractor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,350,000

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )
Climbing rose seeds ( රෝස වැල් ඇට )

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!