දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - ගොයම් කපන යන්ත්‍රය
ගොයම් කපන යන්ත්‍රය

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC68 harvester
Kubota DC68 harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Danxia harvester
Danxia harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC68
Kubota DC68

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,250,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - KUBOTA DC 70
KUBOTA DC 70

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 9
Thebili (king coconut)

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 11
Kottamba awasyai

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - කාබනික පළතුරු වගාවට ඔබත් අදම යොමුවන්න.
කාබනික පළතුරු වගාවට ඔබත් අදම යොමුවන්න.

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 220

දින 16
ආහාර-අනුරාධපුර - තැඹිළි - king coconut
තැඹිළි - king coconut

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 75

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - John deere rotary
John deere rotary

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Foxtail plants ෆොක්ස්ටේල් පැල
Foxtail plants ෆොක්ස්ටේල් පැල

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota hervester
Kubota hervester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම්- ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාව
ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම්- ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාව

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Aloe vera ( komarika)
Aloe vera ( komarika)

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - SALT FOR BAKERY(ලුණු කුඩු බේකරි සදහා)
SALT FOR BAKERY(ලුණු කුඩු බේකරි සදහා)

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 34
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota 68
Kubota 68

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - CLAAS CROP TIGER
CLAAS CROP TIGER

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - SALT PACKETS(ලුණු කුඩු සහ කැට)
SALT PACKETS(ලුණු කුඩු සහ කැට)

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Big Onion seed (Local)
Big Onion seed (Local)

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 11,500

දින 50
ආහාර-අනුරාධපුර - Wambatu
Wambatu

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 30

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - දෙළුම් වගාවෙන් සරු අදායම් ලබමු...
දෙළුම් වගාවෙන් සරු අදායම් ලබමු...

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 185

දින 52
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 490,000

දින 54
ආහාර-අනුරාධපුර - උසස් තත්වයෙන් යුතු පේර
උසස් තත්වයෙන් යුතු පේර

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 90

දින 57
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - ගුණාත්මක කාබනික පොහොර
ගුණාත්මක කාබනික පොහොර

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,600

දින 57
ආහාර-අනුරාධපුර - HIRU SALT(හිරැ ලුණු)
HIRU SALT(හිරැ ලුණු)

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 35

දින 62

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!