දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota combined harvester
Kubota combined harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,700,000

පැය 4
ආහාර-අනුරාධපුර - Cauliflower
Cauliflower

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 180

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - බඩ ඉරිගු ගස්
බඩ ඉරිගු ගස්

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 3
ආහාර-අනුරාධපුර - Fresh chicken
Fresh chicken

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 450

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - ඉහල ආදායමකට TJC අඹ වගාවක්
ඉහල ආදායමකට TJC අඹ වගාවක්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - KUBOTA DC70
KUBOTA DC70

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,600,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Nagula
Nagula

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,000

දින 14
mudota

අනුරාධපුර, ආහාර

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - ලෙමන් වගාවට ඔබටත් අවස්ථාව
ලෙමන් වගාවට ඔබටත් අවස්ථාව

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - DC68 kubota
DC68 kubota

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 19
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agrotech Harvester
Agrotech Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 24
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota Harvester DC68G
Kubota Harvester DC68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,145,000

දින 25
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC 68G
Kubota DC 68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,100,000

දින 35
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota
Kubota

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 36
ආහාර-අනුරාධපුර - Oyster Mushrooms
Oyster Mushrooms

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 300

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Combine harvester
Combine harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 45
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Suntec Combine Harvester
Suntec Combine Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,175,000

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - ඕකිඩ් මල් පැල (බදුන් සහිත/මල් පිපුණ)
ඕකිඩ් මල් පැල (බදුන් සහිත/මල් පිපුණ)

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 46
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 495,000

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Amu kaha
Amu kaha

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 170

දින 48
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Mubota Combine Harvester
Mubota Combine Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 67,500

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 665,000

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - CLAAS CROP TIGER
CLAAS CROP TIGER

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,050,000

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - CIC harvester
CIC harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 54
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - ගොයම් කපන මැෂින්
ගොයම් කපන මැෂින්

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!