දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - danxia supar
danxia supar

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Bogan wela pala
Bogan wela pala

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Murunga Plants
Murunga Plants

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Olu pala
Olu pala

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Crop tiger
Crop tiger

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC68G
Kubota DC68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - KUBOTA Harvester Machine DC68G
KUBOTA Harvester Machine DC68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 2
Coconut (poll awasyai)

අනුරාධපුර, ආහාර

දින 3
wewu malu (thilapiya)

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - කොමඩු
කොමඩු

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 27

දින 4
Thembili (king coconut) awasyai

අනුරාධපුර, ආහාර

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - jhon dear tactor
jhon dear tactor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - KUBOTA DC70
KUBOTA DC70

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agrotech 220
Agrotech 220

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 535,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - New Holland
New Holland

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - bada irigu
bada irigu

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 53

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Aswanu neleme yantraya (buthaya)
Aswanu neleme yantraya (buthaya)

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,700,000

දින 11
ආහාර-අනුරාධපුර - Malu poll
Malu poll

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 45

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - brounce crop master 2016
brounce crop master 2016

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 12
ආහාර-අනුරාධපුර - Suwadal Rice
Suwadal Rice

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 350

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Aloe vera / Komarika
Aloe vera / Komarika

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - සියලුම කෙසෙල් පැල
සියලුම කෙසෙල් පැල

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Kolikuttu kesal pela
Kolikuttu kesal pela

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 17
ආහාර-අනුරාධපුර - ගස්ලබු,කෙසෙල්,කොමඩු තොග බෙදාහරින්නෝ
දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!