වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale - Anuradhapura
Hotel for Sale - Anuradhapura

8,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property in Anuradhapura
Property in Anuradhapura

11,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Rice Mill For Sale - Yakalla
Rice Mill For Sale - Yakalla

27,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property in Anuradhapura
Property in Anuradhapura

11,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Glory Rest for sale - Mihintale
Glory Rest for sale - Mihintale

1,100 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Thambuttegama.
Shop for sale in Thambuttegama.

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,200,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale Anuradhapura
Shop for sale Anuradhapura

2,550 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Hotel For Sale Habarana
Luxury Hotel For Sale Habarana

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 260,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House for Sale in Anuradapura
Guest House for Sale in Anuradapura

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale anuradhapura
Hotel for sale anuradhapura

6,400 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 58,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale - Anuradhapura
Hotel for Sale - Anuradhapura

8,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel Guest house Anuradhapura
Hotel Guest house Anuradhapura

11,160 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට - අනුරාධපුර
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට - අනුරාධපුර

975 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,950,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building with Warehouse
Commercial Building with Warehouse

20,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 95,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building for sale Anuradhapura
Commercial Building for sale Anuradhapura

1,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House For Sale In Kekirawa
Guest House For Sale In Kekirawa

1,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,900,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - මහල් තුනක ව්‍යාපාරගොඩනැගිල්ල - තඹුත්තේගම
මහල් තුනක ව්‍යාපාරගොඩනැගිල්ල - තඹුත්තේගම

800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,500,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Nochiyagama
Shop for sale in Nochiyagama

1,440 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest house for sale in Anuradhapura
Guest house for sale in Anuradhapura

8,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for Sale - Norchchiyagama
Building for Sale - Norchchiyagama

1,400 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Restaurant Hotel For Sale - Kekirawa
Restaurant Hotel For Sale - Kekirawa

5,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist Hotel for Sale in Habarana
Tourist Hotel for Sale in Habarana

35,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 58
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House in Anuradhapura
Guest House in Anuradhapura

4,900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!