වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist Hotel for Sale in Habarana
Tourist Hotel for Sale in Habarana

35,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House in Anuradhapura
Guest House in Anuradhapura

4,900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House In Anuradhapura
Guest House In Anuradhapura

4,985 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Restaurant for Sale or Lease - Anuradhapura
Restaurant for Sale or Lease - Anuradhapura

9,801 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Single Storied Building sale Anuradhpura
Single Storied Building sale Anuradhpura

1,600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Amba Sewana Inn Kebithigollewa
Amba Sewana Inn Kebithigollewa

4,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building With Land For Sale - Anuradhapura.
Building With Land For Sale - Anuradhapura.

1,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property for sale eppawala
Commercial Property for sale eppawala

4,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Farm and house for sale Medawachchiya
Farm and house for sale Medawachchiya

3,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Thambuttegama.
Shop for sale in Thambuttegama.

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist Hotel For Sale With woods - Habarana
Tourist Hotel For Sale With woods - Habarana

5,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Anuradhapura - Watawandana Road, Brand New Rest House for Sale
Anuradhapura - Watawandana Road, Brand New Rest House for Sale

3,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop building for sale - Anuradhapura
Shop building for sale - Anuradhapura

2,400 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Hotel for Sale Anuradhapura
Luxury Hotel for Sale Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - කඩ කාමර 2ක් ව්කිණිමට - මැදවච්චිය
කඩ කාමර 2ක් ව්කිණිමට - මැදවච්චිය

50 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building For Sale Thambuththegama
Commercial Building For Sale Thambuththegama

2,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale - Habarana
Hotel for Sale - Habarana

7,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 56,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ලක් අලෙවි කිරීම - අනුරාධපුර
ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ලක් අලෙවි කිරීම - අනුරාධපුර

1,300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ගලෙන්බිදුනුවැව අනුරාධපුර පාරට මුහුනලා
ගලෙන්බිදුනුවැව අනුරාධපුර පාරට මුහුනලා

3,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!