දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist Hotel for sale in Anuradhapura
Tourist Hotel for sale in Anuradhapura

23,958 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Business Building In Anuradhapura
Business Building In Anuradhapura

4,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist Hotel for sale in Anuradhapura
Tourist Hotel for sale in Anuradhapura

23,958 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - B/N LUXURY HOTEL & 60 P SIGIRIYA
B/N LUXURY HOTEL & 60 P SIGIRIYA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 105,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - වෙළද සැල සහිත කඩ කාමර 02 ක් එප්පාවල
වෙළද සැල සහිත කඩ කාමර 02 ක් එප්පාවල

9 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Business Place for sale in Habarana
Business Place for sale in Habarana

1,360 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property In Anuradhapura
Commercial Property In Anuradhapura

24,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,500,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property In Anuradhapura
Commercial Property In Anuradhapura

1,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property in Anuradhapura
Commercial Property in Anuradhapura

5,120 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House at Anuradhapura
Guest House at Anuradhapura

3,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Circuit Bungalow For Sale Anuradhapura
Circuit Bungalow For Sale Anuradhapura

6,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - New luxury hotel for sale anuradhapura
New luxury hotel for sale anuradhapura

6,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale in Anuradhapura
Hotel for Sale in Anuradhapura

25,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 59
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Valuable land with shop in Anuradhapura
Valuable land with shop in Anuradhapura

600 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!