වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for sale -kebithigolewa
Building for sale -kebithigolewa

3,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial building-Anuradhapura
Commercial building-Anuradhapura

3,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale in Anuradhapura
Hotel for Sale in Anuradhapura

2,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel Property For Sale - Anuradhapura
Hotel Property For Sale - Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Tourist hotel to be sold in Anuradhapura
Tourist hotel to be sold in Anuradhapura

10,890 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House sale - Anuradhapura
Guest House sale - Anuradhapura

8,984 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura
Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura

25,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 390,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Resort For Sale - Anuradhapura
Resort For Sale - Anuradhapura

14,157 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Thambuttegama.
Shop for sale in Thambuttegama.

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - HABARANA HOTEL FOR SALE
HABARANA HOTEL FOR SALE

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - ගොවිපල සමග නිවසක්
ගොවිපල සමග නිවසක්

3,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Nochchiyagama
Shop for sale in Nochchiyagama

1,440 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building with house - Anuradhapura
Building with house - Anuradhapura

3,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura
Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura

10,890 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for sale - Anuradhapura
Building for sale - Anuradhapura

5,760 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial property thabuththegama
Commercial property thabuththegama

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Rice Mill for sale in galenbindunuwewa
Rice Mill for sale in galenbindunuwewa

25,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - කඩ කාමර 4යි නිවසක් සමඟ ඉඩමක් අනුරාධපුර
කඩ කාමර 4යි නිවසක් සමඟ ඉඩමක් අනුරාධපුර

1,210 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building Sale in Anuradhapua
Commercial Building Sale in Anuradhapua

2,720 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 43,000,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - 2 Shops with House in Anuradhapura
2 Shops with House in Anuradhapura

22 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop in Middle of Anuradhapura Town
Shop in Middle of Anuradhapura Town

1,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!