වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Property - Mihintale
Commercial Property - Mihintale

4,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - 3 Story Building in Anuradhapura
3 Story Building in Anuradhapura

4,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Land with Rice Mill In Habarana
Land with Rice Mill In Habarana

43,560 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - B/N LUXURY HOTEL & 60 P SIGIRIYA
B/N LUXURY HOTEL & 60 P SIGIRIYA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 105,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop For Sale in Thambuththegama
Shop For Sale in Thambuththegama

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Two Story Building For Sale In Talawa
Two Story Building For Sale In Talawa

1,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial building in anuradhapura
Commercial building in anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Showroom in Anuradhapura
Showroom in Anuradhapura

3,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial property in anuradhapura
Commercial property in anuradhapura

6,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel in Anuradhapura
Hotel in Anuradhapura

4,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest house for sale in Kekirawa
Guest house for sale in Kekirawa

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for sale in Anuradhapura
Building for sale in Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale in Anuradhapura
Hotel for sale in Anuradhapura

8,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Nochchiyagama Building
Nochchiyagama Building

1,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for immediate sale in Anuradhapura
Hotel for immediate sale in Anuradhapura

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Holiday home for sale in Anuradhapura
Holiday home for sale in Anuradhapura

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale in mihintale
Hotel for sale in mihintale

6,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for Sale - Anuradhapura
Building for Sale - Anuradhapura

5,760 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 59
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - HOTEL SALE IN ANURADHAPURA
HOTEL SALE IN ANURADHAPURA

1,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!