දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අංගොඩ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක/සහායික - අංගොඩ
වෙළඳ සහායක/සහායික - අංගොඩ

Namodana Super Center

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Clerk Cum Data Entry - Angoda
Clerk Cum Data Entry - Angoda

Shan Lanka Enterprises

රු 17,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Cashier - Angoda

Ganasara Institute

රු 12,500 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Angoda
Sales Assistant - Angoda

Plants & Plants

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Angoda
Accounts Clerk - Angoda

DG CONSTRUCTIONS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Assistant - Angoda
Marketing Assistant - Angoda

Pearlkey Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Center Manager - Angoda
Sales Center Manager - Angoda

Plants & Plants

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
Store Keeper - Angoda

sir mayura bakers caters and confectionery pvt ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Site Supervisor - Angoda
Site Supervisor - Angoda

ESL - Engineering Soil Laboratories (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!