වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අම්පාර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

35,123 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

25,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Bajaj Discover VD 2010
Bajaj Discover VD 2010

45,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Passion Plus 2005
Hero Passion Plus 2005

39,999 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

31,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Suzuki GN 125 2017
Suzuki GN 125 2017

20,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CB Unicorn 2011
Honda CB Unicorn 2011

67,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CBR 2013
Honda CBR 2013

33,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Aprilia RS CBR 2002
Aprilia RS CBR 2002

20,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Splender 2008
Hero Splender 2008

31,778 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Bajaj Avenger 180Avenger 2006
Bajaj Avenger 180Avenger 2006

40,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda Passion 2009
Honda Passion 2009

30,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Passion pro no 2011
Hero Passion pro no 2011

23,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CD 125 2000
Honda CD 125 2000

476,169 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Xtream honda 2010
Hero Xtream honda 2010

37,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero HF Deluxe trim 2017
Hero HF Deluxe trim 2017

14,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CB Unicorn 2014
Honda CB Unicorn 2014

28,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

33,777 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 189,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CD 125 Bentley 2007
Honda CD 125 Bentley 2007

47,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Bajaj Pulsar 135 XW_7770 2012
Bajaj Pulsar 135 XW_7770 2012

45,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Yamaha Virago 2004
Yamaha Virago 2004

1,956 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 159,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero Hunk 2013
Hero Hunk 2013

35,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - TVS Metro 2017
TVS Metro 2017

21,400 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Honda CD 125 1995
Honda CD 125 1995

45,000 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අම්පාර - Hero HF Deluxe 2015
Hero HF Deluxe 2015

12,521 km

අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!