මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Nokia 2 2

Nokia 2.2 දුරකථන විකිණීමට, අම්පාර

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි