මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Apple Iphone X

Apple iPhone X දුරකථන විකිණීමට, අම්බලන්තොට

දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි