මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Nokia 2

Nokia 2 දුරකථන විකිණීමට, අම්බලන්ගොඩ

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි