වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අලුත්ගම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 64 gb (Used)
Apple iPhone 6 64 gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy A3 2016 (Used)
Samsung Galaxy A3 2016 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Xiaomi Redmi 4X (Used)
Xiaomi Redmi 4X (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 15
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Sony Ericsson Xperia X 32gb (Used)
Sony Ericsson Xperia X 32gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 48,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6 (32GB) (Used)
Apple iPhone 6 (32GB) (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y5 lite 2018 (Used)
Huawei Y5 lite 2018 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S orignal gold (Used)
Apple iPhone 5S orignal gold (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64GB Space Gray (Used)
Apple iPhone 6S 64GB Space Gray (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 32 GB (Used)
Huawei GR5 32 GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S3 gt520 (Used)
Samsung Galaxy S3 gt520 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S8+ (Used)
Samsung Galaxy S8+ (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Sony Ericsson S302 (Used)
Sony Ericsson S302 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 123,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - LG K7 (Used)
LG K7 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Gold (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy J7 j700f (Used)
Samsung Galaxy J7 j700f (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 Black (Used)
Huawei Y7 Black (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!