ව්‍යාපාරික කඩකාමරය කුලියට දීමට කදුරුවෙල

පළ කරන ලදි 16 ජුලි 5:54 පව, කදුරුවෙල, පොලොන්නරුව

රු 45,000 මසකට
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
සාප්පුව
ප්‍රමාණය:
450 වර්ග අඩි
විස්තරය
කුලියට
Mahesh AMarasinghe
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Mahesh AMarasinghe අමතන්න
0779910144