ව්‍යාපාරික ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ - පිලිමතලාව

Mr. Weerakoon විසින් විකිණිමට12 මාර්තු 10:14 පෙරවරුනුවර, නුවර

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට


ව්‍යාපාරික ඉඩමක්
පිලිමතලාව ඇඹිල්මීගම
කොලඹ නුවර ප්‍රදාන පාරට මුහුණලා
නිරවුල් ඔප්පු


ලිපිනය:
පිලිමතලාව ඇඹිල්මීගම ප්‍රදාන පාරට මූණලා
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
21.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773381453

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්