වටිනා ඉඩම සහ අලුතෙන් ඉදිවන නිවස විකිනීම කලවාන

lasantha විසින් විකිණිමට 9 දෙසැ 7:40 පෙරවරුරත්නපුර, රත්නපුර

රු 4,850,000

ප්‍රධාන පාසල ආසන්නයේ
ප්‍රධාන පාරට මීටර් 200
නිස්කලංක පරිසරයකින් යුකතයි
නාය යාමේ අවදානමෙන් සහ ගංවතුර අවදානමෙන් තොරයි


ලිපිනය:
කලවාන
කාමර:
5
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
7,936.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
31.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0763956480

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්