වසර 7කට උපරිම ණය මුදලක්

Vehicle Loans සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට26 සැප් 3:25 පවහොරණ, කළුතර

රු 250,000

ලියාපදිංචි නොකල WagonR Stingray  2018 (Brand New) වාහන සදහා උපරිම ණය මුදලක්.....🚗🏎🚘

(වෙලදපලේ උපරිම ණය මුදල අපෙන් ඔබට)

පහත සදහන් සියළුම විස්තර කියවන්න.

📲 අමතන්න  

වසර 7 ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුක්ම සමග...
(සීමිත කාලසීමාවක් සදහා පමණයි )

💵 වෙළඳපල වටිනාකම - ලක්ෂ  33.5
💴 මූලික ගෙවීම     - ලක්ෂ  2.50
💵 ණය මුදල              - ලක්ෂ 31

පහත සදහන් වාරික යටතේ ගෙවීමේ පහසුකම් ලභාගත හැක..

🚗 වසර 7 කට  - 64,170 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 6 කට  - 69,750 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 5කට  -  75,950 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 4 කට  - 88,350 (මාසික වාරිකය)

🔌එක ඇපකරුවෙක් අවශ්‍යව
📞 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

🔇 Conditions Apply

📲 CALL FOR MORE DETAILS.


සේවා වර්ගය:
වාණිජ රථවාහන සේවා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777908067

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Vehicle Loans

Great Deals. Great Serviceමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Vehicle Loans වෙතින් තවත් දැන්වීම්