විදුරු කබඩ්

chamara විසින් විකිණිමට 4 මැයි 9:48 පවපාදුක්ක, කොළඹ

රු 22,000

ගිවිසගත හැකි මිල


අඩි 4 උස
අඩි 4 දිග
හොදම තත්වයේ කිසිම අවුලක් නැත


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0750813156

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්