වෙළඳ ව්‍යාපාර සඳහා තරාදි

thilak විසින් විකිණිමට10 ජනවාරි 10:01 පෙරවරුකටුගස්තොට, නුවර

රු 22,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


30kg
තෝරා ගැනීමට වර්ග 2 ඇත
සම්පූර්ණ වසරක license
සම්පූර්ණ වසරක වගකීම
කොල /නිල් දීප්තිමත් අංක පුවරුව
දිගු කාලයක් පවතින බැටරි බලය
22000.00 සිට ඉහළට ලබාගත හැක


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779114300
 • 0771245688
 • 0716413577

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්