වෙළඳ සහයක - නුවර එළිය

වෙළඳ සහයක - නුවර එළිය

පළ කරන ලදි 08 අප්‍රේල් 10:13 පෙරවරු, නුවරඑළිය නගරය, නුවරඑලිය
1098නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
𝐂𝐚𝐫𝐠𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐂𝐞𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐏𝐋𝐂
රැකියා වර්ගය:
අර්ධකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Cargills Ceylon Careers නුවරඑලිය
Cargills Ceylon Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න