වෛරෝධී මැණික රිදි මූදු

The Designers Gem and Jewellery සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට21 සැප් 3:43 පවනුවර, නුවර

රු 8,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Natural cat's Eye Gem Stone වෛරෝධී මැණික
925 Gents Silver Ring රිදි
MORE Designs available
සහතිකයක් සහිතව
FREE ISLAND WIDE CASH ON DELIVERY

වෛරොඩි පැළැදීමෙන්

බාහිර හිරිහැර කරදර යන්ගෙන් දුරවීම – විවිධ විද්‍යාවන් හැදැරීමට යොමුවීම – සිතේ සතුට ඇතිවීම – විෂ ඝොර සර්පාදීන්ගෙන් ඇතිවෙන උපද්‍රවයන්ගෙන් ඈත්වීම, සිතේ සන්සුන් බව ඇති වීම – පිරිසිදු බව ඇතිවීම – සමාජයේ ගෞර්වයට කරුණාවට ප්‍රාත්‍රවීම – විෂම වාතරෝගද ගෙඩි වන රෝග පහවී සිතේ සතුට සාමය දියුණු වන්නේය.

Lowest Price in Sri Lanka 100% Natural Certified Gemstones with Money Back Guarantee

ඔබේ උපන් මාසයට, ලග්නයට, ග්‍රහයින්ට ජය අංකයට අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න

The Designers Gem & Jewellery
58 / 14 Bahirawekande Path Kandy

Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්

Island Wide Free Home Delivery
දිවය්න පුරා ඔබේ නිවසට නොමිලේම ගෙන්වගන්න

OPEN 7 DAYS A WEEK
සතියෙ සෑම දිනකම විවුර්තඉ
Find us on Facebook -
https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/
Check out our ikman Member Page
https://ikman.lk/en/shops/designers-gem-jewellery
Whatsapp / Viber / imo
Feel Free to Call Us For More information
ස්ථානය සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකයට අමතන්න

(සිංහල / தமிழ் / English)

#

birthday #Gift #gem #gemstone #kandy #blue #Sapphire #silver #Ring #Hessonite #yellow #car #bike #luck #pushparaga #cats #eye #virodhi


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772261447

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandyමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

The Designers Gem and Jewellery වෙතින් තවත් දැන්වීම්