ටයිල් වැඩ කරනු ලැබේ.

Kumara Tile Works විසින් විකිණිමට22 අගෝ 12:45 පවහෝමාගම, කොළඹ

රු 55

ගිවිසගත හැකි


ටයිල් වැඩ කරනු ලැබේ. අඩුම මිලට හොදම වැඩ අපෙන් පමණි. වර්ග අඩියක් සඳහා රුපියල් 55යි. ඔබගේ නිවස ඉතා අලංකාරව ටයිල් අතුරා ගැනීම සඳහා අදම අමතන්න. කුමාර ටයිල් "හෝමාගම"


සේවා වර්ගය:
පොළව සැකසුම් ද්‍රව්‍ය 
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0787440633

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්