ටිපර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි

ටිපර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි

පළ කරන ලදි 29 මැයි 3:40 පව, හොරණ, කළුතර
1451නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
Hanik international
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 65,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
5
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation කළුතර
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation
සිට සාමාජිකයෙක් නොවැම්බර 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න