ටින් මාළු (මැකරල්)

පළ කරන ලදි 27 අප්‍රේල් 11:32 පව, ගම්පහ, ගම්පහ

රු 275
සංශෝදිත මිල
Type:
ටින්, වියළි සහ ඇසුරුම් කළ ආහාර
විස්තරය
විකිණිමට
Januka Lakshitha Kekulawala
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Januka Lakshitha Kekulawala අමතන්න
0757977407