ටෙන්ට් රෙද්දෙක්

isuru විසින් විකිණිමට15 පෙබ 12:26 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 3,000

ගිවිසගත හැකි මිල


වර්ඝ අඩ් 420
ගනකමින් යුක්ත වෙ


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
උපකරණ වර්ගය:
දඩයම් / මාළු බෑම / කැම්පින් / කදු නැගීම
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0750449296

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න