තේක්ක කෑම මේසය හා පුටු

thilan විසින් විකිණිමට20 අගෝ 12:53 පවපොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල

රු 30,000

තේක්ක කෑම මේසය හා තේක්ක පුටු 6.
ඉතාමත් හොද තත්වයෙන් පවතී.
ඉක්මනින් විකිණීමට.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
මේස / පුටු
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710839016

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න