තැනිතලා නේවාසික බිම් කොටස් - හොරණ පෝරුවදන්ඩ

Capitalgainproperties.lk සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 ජනවාරි 9:58 පවහොරණ, කළුතර

රු 230,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


හොරණ පෝරුවදන්ඩ

අගනා තැනිතලා නේවාසික බිම් කොටස්
පානදුර රත්නපුර පාරට පේන දුරින්
හොරණ නගරයට විනාඩි 15 යි.
හොරණ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයට ඇවිදින දුරින්
ඔබේ බිම් කොටස අදම වෙන් කරවා ගන්න


ලිපිනය:
හොරණ පෝරුවදන්ඩ
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715239239

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Capitalgainproperties.lk

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Capitalgainproperties.lk වෙතින් තවත් දැන්වීම්