තැම්බුන් හොද්ද

Tharanga විසින් විකිණිමට 5 මැයි 8:06 පෙරවරුකඩවත, ගම්පහ

රු 40

ගිවිස ගත හැකි මිල


100% ක් ස්වභාවික නිෂ්පාදනයක් වන මෙය කිසිම කොටින්ම කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍යයක් රසකාරකයක් යොදා නොමැත. දිවයින පුරාම නියෝජිතයන් අවශ්‍ය යයි .


ආහාර වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718777973

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න