තැම්බුන් හොද්ද

Tharanga විසින් විකිණිමට10 නොවැ 9:51 පෙරවරුකඩවත, ගම්පහ

රු 28

ගිවිස ගත හැකි මිල


දිවඉනපුරා අලේවි නියෝඡිතයන් අවශ්‍යයි. මසකට ඉහල ආධායමක්. අලේවි වන ප්‍රමානය අනුව වට්ටම වැඩිකරගත හැක. විශාල අයොඡනයන් අනවශ්‍යයි. සුලු මුදලකින් ආරම්භකල හැක.


ආහාර වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718777973

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න