සුපරික්ෂක - තඹුත්තේගම

Optimo Group සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 15

රැකියා ස්ථානය
අනුරාධපුර
සමාගම/සේවායෝජකයා
optimo international
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
කළමනාකරණය
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 45,000 - 75,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
41
උපරිම වයස් සීමාව
28
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

😀හැකියාවට රැකියාවක්😀  👉ජිවිතේ ජයගන්න🤝
🤝එන්න අප හා එක් වන්න😍😍😍
👉🤔🤔ඔබත් රැකියාවක් නොමැතිව ලතවෙනවාද ....?😔
පසුතැවිලි නොවන්න 😃😃👇
🤝 OPTIMO INTERNATIONAL ආයතනයේ  කලමනාකරුණය සදහා පරප්පාඩු ඇත ඒ සදහා  නවකයින් බදවා ගනුලැබෙි🐾🐾👈👇
           
📚 ඔබත් OL හා A/Lඅවසන්කලඅයෙක්ද📚👈

🙂ඔබටමයි මෙි අනගි අවස්ථාව🙂
 
👫වයස අවු: ~ 17-28 ~ අතර පසුවනේ නමි,(🚺 ගැහැණු /🚹පිරිමි).
     ➡ සුපරික්ෂාක👍👩🏼‍💻👨‍💻
     ➡ සහය කලමනාකරු 👍👩‍💼👨‍💼
     ➡ කලමනාකරු 👍👨‍💼👩‍💼
යන තනතුරු සදහා බදවා ගනු ලැබෙි.👇
⭕පිලිගත් උසස්වීම් .🏆🚘🏘
⭕ඉහල වැටුපක් 💰(රැ.45000 සිට 75000 දක්වා).💰💰
⭕දෙස් විදේස් සංචාර.✈🚆🛥🚘
⭕ඔබෙි හැකිකියාවට රැකියාවක් හිමිවන  ⁣අමතර ඔබේ ප්‍රදේශයෙන්ම  ස්ථිර රැකියාවක් .

📞දැන්ම විමසන්න.