සුපරීක්ෂක - දඹුල්ල

Granton Group - Minuwangoda සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 31

රැකියා ස්ථානය
මාතලේ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Granton international
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
කළමනාකරණය
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 45,000 - 75,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
45
උපරිම වයස් සීමාව
28
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

ජිව්තය ජය ගන්න ඔබත් කැමතිද.....?
රැකියාවක් සොයම්න් ලතවෙනවාද....?😞
කරන රැකියාව එපා වෙලද......?😱😱

මෙන්න ඔබට,,,, 

ඔබ  සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින්  ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓

දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍

               Granton  International"
 හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,
☘.සුපරික්ෂක,
☘.සහකාර කලමනාකරු,
☘.පුහුණු කලමනාකරු,
☘.කලමනාකරු,
☘.පිළිගැනීමෙ නිලධාරීන්,
යන පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ .

 වයස  අවු: 17 - 28 අතර
(ගැහැණු / පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫👫👫

පුහුණු කාලය තුලදී  රු.18000 - 20,000  දීමනවක්, 😀😀😀😀
සහ
 පුහුණුවෙන් පසු
රැ.35000-75,000  අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑

ETF /EPF,
දෙස් ව්දෙස් සංචාර,⛴🚁✈️🚀🚗🚕🚎🚌
අමතර වරප්‍රසාද රැසක් සමග ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠
       
                 ඔබ  කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න, 👣👣


Granton Group - Minuwangoda වෙතින් තවත් දැන්වීම්