සංජය නල ලිං කාර්ම්කයෝ හෝමාගම

Sanjaya Tube Well Technicians සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 3 ඔක් 4:20 පවහෝමාගම, කොළඹ

ගිවිසගත හැකි

ගිවිසගත හැකි


සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ සහ නවීන තක්ශනය යටතේ කලු ගල ව්ද ජලය ලබා දෙනු ලැබේ . දැන්ම අමතන්න ......


සේවා වර්ගය:
පයිප්ප වැඩ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776350878

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sanjaya Tube Well Technicians

We provide Best Serviceමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Sanjaya Tube Well Technicians වෙතින් තවත් දැන්වීම්