සියලුම වහල අඩු මිලට සාදාදීම

Preedip Indika විසින් විකිණිමට10 ජනවාරි 4:47 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

රු 11,111

ගිවිස ගත හැකි මිල


අමානා වැහිපිහිලි ,වඩිම්බු, ෆිනිෂින් වහල,කාප්ප වහල සහ සියලුම වහල අඩු මිලට සාදාදීම.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718809754

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න