සියලුම දර පලන යන්ත්‍ර හා පොල් කටු කපන නිශ්පාදනය කිරීම.

Aravinda Deshan විසින් විකිණිමට23 ජනවාරි 1:49 පවනාරම්මල, කුරුණෑගල

රු 475,000

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දර පලන යන්ත්‍ර හා පොල් කටු කපන යන්ත්‍ර නිශ්පාදනය කර දෙනු ලැබේ.අලෙවියෙන් පසු අවශ්‍ය සේවා සැපයේ.
විමසීම්
අරවින්දු ඉංජිනියර්ස්,
කුරුණෑගල පාර,
නාරම්මල.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775365459

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්