සියලුම ඇලුමිනියම් වැඩ

NF Alumium Fabricator සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට30 සැප් 5:24 පවනාවල, කොළඹ


NF Alumium Fabrication වන අප ආයතනය

* සියලු වර්ගවල ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියා කරයි
* වීදුරු සවි කිරීම / ක්ලැඩින් කිරීම
* වීදුරු ෂවර් කුටි
* ඇලුමිනියම් ෂවර් කුටි / වැසිකිලි දොරවල්
* අත්හිටවූ සිවිලිම
* කාර්යාල කොටස

සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේම ඉල්ලුමට සරිලන ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ නිෂ්පාදන අපි ගොඩනඟා සපයන්නෙමු
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න


සේවා වර්ගය:
වෙනත් වෙළඳ සේවා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775137971
 • 0776839154

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
NF Alumium Fabricator

Best Services Provided


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

NF Alumium Fabricator වෙතින් තවත් දැන්වීම්