සැටලිම් ගැසීම

Constructions N.M.K සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට21 ජනවාරි 11:46 පවජා-එල, ගම්පහ


සැටලිම් ගැසීම හා පඩිපෙල නිර්මාණය කිරීම
කම්බි බැදීම
කොන්ක්‍රීට් කිරීම
සියලුම අලුත්වැඩියා කටයුතු හා ඉදිකිරීම් කටයුතු

N.M.K CONSTRUCTION
Ja ela

( 25 වසරක පලපුරුද්ද සහිතයි )


සේවා වර්ගය:
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775140303
 • 0753114222

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Constructions N.M.K

Best Services Providedමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න