සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්

පළ කරන ලදි 31 මැයි 8:54 පෙරවරු, වත්තල, ගම්පහ
757නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 29 ජුනි 2024
සේවා යෝජකයා:
privet poster
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 70,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-06-29
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Day Light Deshiya Rakiya ගම්පහ
Day Light Deshiya Rakiya
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් නොවැම්බර 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න