රමණීය පරිසරයේ සුවිසල් දෙමහල් නිවස විකිණීමට Thalawathugoda

පළ කරන ලදි 24 ජනවාරි 2:53 පව, තලවතුගොඩ, කොළඹ
රු 100,500,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Thalawathugoda ,Kalalgoda
කාමර:
5
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
4,250.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
52.0 පර්චස්
විස්තරය
S.M.Properties
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
S.M.PROPERTIES අමතන්න
0777658763
0702342445