පුදගලික රියදුරෙකු

පුදගලික රියදුරෙකු

පළ කරන ලදි 19 අප්‍රේල් 2:16 පව, මහරගම, කොළඹ
3182නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
Mr. Warnakula
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 39,000 - 40,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
5
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Kavindu Wijesekara
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න