ප්‍රධාන පාරට ආසන්නයෙන්ම පිහිටි සුපිරිම නිවස ඉක්මනින්ම විකිණීමට

පළ කරන ලදි 23 ජුලි 9:31 පෙරවරු, ගනේමුල්ල, ගම්පහ
රු 4,800,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
GANEEMULLA Walepellawa
කාමර:
2
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
4.5 පර්චස්
විස්තරය
Dream Home Real Estate (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Dream Homes Real Estate අමතන්න
0765476949