ප්‍රධාන පාරකට නුදුරුව ඇති අලුත්ම දෙමහල් නිවස විකිණීමට

පළ කරන ලදි 26 ඔක් 10:23 පෙරවරු, අතුරුගිරිය, කොළඹ
රු 16,500,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
M D H Jayawardane Mw, Athurugiriya
කාමර:
3
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,500.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.5 පර්චස්
විස්තරය
Siyaka Land Sale
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sarath අමතන්න
0717635101